Odpovídejte zákazníkům rychleji, kvalitněji a s jistotou

Díky datům, analytice a umělé inteligenci!

 • Zkrácení doby psaní odpovědi
 • Zlepšení kvality odpovídání
 • Integrace do 10 minut

OneTone je AI. Chytrý assistent komunikace

Funkce

Dokončí rozepsanou větu

OneTone sleduje, jak odpovídáte na dotazy vašich zákazníků. Na základě předchozích odpovědí vám pomůže dokončit rozepsanou větu.

 • Zrychlí psaní vět
 • Zkvalitní odpověď
 • Neustále se zlepšuje
Funkce

Zkontroluje tonalitu odpovědi

Napsanou odpověď si nechte před odesláním zkontrolovat. Komunikujte tak srozumitelně a konzistentně. Zákazník tak nebude mít pocit, že pokaždé konverzuje s jinou osobou.

 • Pomůže odpovídat srozumitelně
 • Pomůže odpovídat konzistentně
 • Pomůže udržovat tonalitu
Funkce

Doporučí celou odpověd

Odpovědi, které se často opakují, si OneTone umí zapamatovat. Rovnou vám tak doporučí celou odpověď. Můžete tak vynechat starost s udržováním různých šablon a maker.

 • Rozezná opakující se otázku
 • Zrychlí rutinní odpovídání
 • Nahradí šablony a makra
Funkce

Měří, analyzuje a zlepšuje komunikaci

OneTone se neustále učí. Kouká na příchozí zprávy a odpovědi. Tyto znalosti vám reprezentuje transparentně ve formě reportů. Můžete tak analyzovat, zda svým zákazníkům odpovídáte správně.

 • Monitoruje konverzace
 • Tvoří analýzy
 • Doporučuje zlepšení

OneTone se jednoduše integruje

Není to další helpdesk nebo CRM, které musíte složitě měnit. Současný nástroj si jen rozšíříte o funkce, které OneTone nabízí.

Příklady, kde OneTone zlepšuje komunikaci

Aerolinky

Často komunikují se zákazníky ohledně jejich letu nebo zavazadel. Zákazník často potřebuje odpověď ihned. Díky naší technologii zrychlujeme a zkvalitňujeme odpovědi na dotazy zákazníků.

Politické strany

Často naráží na velké množství názorů lidí, které je potřeba vysvětlovat. Pomocí našich funkcí dokáží zkrátit a zkvalitnit dobu odpovídání na dotazy a komentáře.

Mobilní operátoři

Často řeší se zákazníky různé reklamace, pomalé připojení, špatná vyúčtování, nebo nové tarify. Otázky se často opakují a tak pomáháme odpovídat na dotazy téměř okamžite.

Další firmy

Dnes si firmy nekonkurují jen cenou, ale také tím, kdo dá svým zákazníkům lepší servis. Správná komunikace s nimi má na zákaznický prožitek velký pozitivní dopad.

Tři kroky, jak začít využívat OneTone

1. Vytvořte si účet

Uvidíte v něm důležité informace, data a analýzy, jak odpovídáte.

2. Nastavte si měření

Stačí si stáhnout doplněk do prohlížeče a aktivovat si integraci.

3. Zlepšete odpovědi

OneTone vám s tím pomůže díky chytrým funkcím a rozšířením.